Бүртгэл хүлээн авлаа.

Баярлалаа. Таны бүртгэлийг хүлээн авлаа.
Бид удахгүй цахим хаяг илгээх болно.

1

Эрдэнэт хот, Орхон аймаг нь та бүхэнтэй хамтран ажиллахад найрсаг, нээлттэй байх болно.