Gym
ТҮНШЛЭЛ, ЭДИЙН ЗАСАГ, БИЗНЕСИЙН ХӨГЖИЛ
ТЕХНОЛОГИ ИННОВАЦИ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ХҮНИЙ НӨӨЦ
ГАРААНЫ БИЗНЕС ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
Хугацаа
10 сарын 19, 20
Лавлах
+976 7035-9983
Санал хүсэлт
info@erdenet.mn
ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ИЛТГЭГЧИД
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Cardio

Уриа: Технологи, Түншлэл, Хөрөнгө оруулалт

Зорилго: Судалгаа, шинжилгээний үр дүн, технологи, инновацийн төслүүдийг үйлдвэрлэл, нийтийн үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, олон талт түншлэлийг хангах, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих замаар эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах

Image is not available
Цахимаар
Zoom
Image is not available
Танхимаар
Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв
Yoga

Зорилтууд:

ТҮНШЛЭЛ, ЭДИЙН ЗАСАГ, БИЗНЕСИЙН ХӨГЖИЛ

ТЕХНОЛОГИ ИННОВАЦИ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛИЙН ЦАХИМ ТАНИЛЦУУЛГА
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ХҮНИЙ НӨӨЦ
ГАРААНЫ БИЗНЕС ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow