Агропарк

Төслийн нэр: “Агропарк” Төслийн байршил: Орхон аймаг, Жаргалант сум Мэдүүлэг гаргагч байгууллага: Орхон аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Төслийн зорилго: Орхон аймгийн хүн амыг жилийн турш мал…

Унших »

Мөнгөний менежер

Төслийн хураангуй Төсөл хэрэгжүүлэгчийн ерөнхий мэдээлэл Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр : Г.Урантуяа Төсөл хэрэгжүүлэгчийн регистрийн дугаар : Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг : Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Булаг…

Унших »

Сургууль, эцэг эх, сурагчдын хооронд мэдээлэл солилцох цахим системийг боловсронгуй болгох

Төслийн нэр: “Сургууль, эцэг эх, сурагчдын хооронд мэдээлэл солилцох цахим системийг боловсронгуй болгох” төсөл Төслийн байршил: Орхон аймаг , Баян-Өндөр сум , ЕБС-ууд Мэдүүлэг гаргагч…

Унших »

Эмгэг судлалын тасгийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл төсөл

Төслийн нэр: Эмгэг судлалын тасгийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл төсөл Төслийн байршил: Орхон аймаг , Баян-Өндөр сум, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв Мэдүүлэг гаргагч байгууллага: Эрүүл…

Унших »

Вакуум хагалгааны өрөө төсөл

Төслийн нэр: Вакуум хагалгааны өрөө төсөл Төслийн байршил: Орхон аймаг , Баян-Өндөр сум, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв Мэдүүлэг гаргагч байгууллага: Эрүүл мэндийн газар Төслийн зорилго:…

Унших »

Тархины харвалт, зүрхний шигдээс нэгжийг орон нутагт нэвтрүүлэх

Төслийн нэр: Тархины харвалт, зүрхний шигдээс нэгжийг орон нутагт нэвтрүүлэх Төслийн байршил: Орхон аймаг , Баян-Өндөр сум, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв Мэдүүлэг гаргагч байгууллага: Эрүүл…

Унших »

Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн ажил

Төслийн нэр: “Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн ажил” төсөл Төслийн байршил: Орхон аймаг. Мэдүүлэг гаргагч байгууллага: Орхон аймгийн авто тээврийн төв Төслийн зорилго: Ухаалаг тээврийн системд…

Унших »