Эрдэнэт хөгжил 2021 бизнес форумын үйл ажиллагаанд иргэд аж ахуйн нэгжүүд чөлөөтэй оролцох боломжтой