УИХ-ын гишүүн
Д.БАТЛУТ:

УИХ-ын гишүүн Д.БАТЛУТ:
“Эдийн засгийн хөгжил нь технологийн хөгжлөө дагаж явдаг тул судалгаа шинжилгээний ажилд тулгуурласан технологийн шинэ шийдлийг амьдралд нэвтрүүлэх замаар эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бололцоотой юм.
Үүний тулд бид үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бүх салбарт инновацийг нэвтрүүлэх, ялангуяа технологи болон үйлчилгээний үйл явцыг цахимжуулах, технологи нэвтрүүлсэн жижиг, дунд бизнесүүдийг бойжуулан хөгжүүлж дэмжихэд анхаарлаа хандуулах нь чухал байна.
#Технологи
#Түншлэл
#ХөрөнгөОруулалт