Тархины харвалт, зүрхний шигдээс нэгжийг орон нутагт нэвтрүүлэх

  1. Төслийн нэр: Тархины харвалт, зүрхний шигдээс нэгжийг орон нутагт нэвтрүүлэх
  2. Төслийн байршил: Орхон аймаг , Баян-Өндөр сум, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв
  3. Мэдүүлэг гаргагч байгууллага: Эрүүл мэндийн газар
  4. Төслийн зорилго: Орхон аймгийн хүн амын дунд тохиолдож буй тархины харвалт, зүрхний шигдээсийг эрт оношлох, эмчлэх, үр дүнтэй сэргээн засах, дахин харвахаас урьдчилан сэргийлэх, бүртгэх цогц тусламж үйлчилгээний төвийг бүсийн хэмжээнд бий болгож
  5. Төслийн гол үйл ажиллагаа : 1.Тархины харвалт, зүрхний шигдээсийн “ нэгжийг орон нутагт шинээр үүсгэн байгуулах, 2. Тархины харвалт, зүрхний шигдээсийн нэгжид ажиллах хүний нөөцийг сургаж бэлтгэх, судсан доторхи оношилгоо эмчилгээг хийж эхлэх
  6. Төслийн хүлээгдэж буй үр дүн: Тархины харвалт, зүрхний шигдээсийг эрт оношлох / 3-12 цагийн дотор / эмчилгээг эхлүүлснээр зүрх судасны өвчний нас баралтыг 50% бууруулна
  7. Төслийн хугацаа: 2022-2024 он