Орхон аймгийн Засаг дарга С.Батжаргал:

Орхон аймаг МУ-ын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 12,3 хувийг дангаараа бүрдүүлж буй хүчирхэг эдийн засагтай бүс нутаг. Жил бүр эдийн засаг тэлж байгаа энэ үед гэр хорооллын айл өрхийг орон сууцжуулах, дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээнд холбох, төрийн үйлчилгээг цахимжуулах зэргээр Эрдэнэтчүүдийн амжиргаа, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх чиглэлд төсвийг үр ашигтай зарцуулна
#Технологи
#Түншлэл
#ХөрөнгөОруулалт