Аймгийн ИТХ-ын дарга
Д.Мөнхбат:

Технологи, инновацын төслүүдийг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлж түншлэл, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих замаар эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах нь “Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн форумын зорилго чиглэж байна.