Төсөл

Эмгэг судлалын тасгийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл төсөл

Төслийн нэр: Эмгэг судлалын тасгийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл төсөл Төслийн байршил: Орхон аймаг , Баян-Өндөр сум, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв Мэдүүлэг гаргагч байгууллага: Эрүүл мэндийн газар Төслийн зорилго: Стандартын шаардлага хангасан орчин үеийн автомат тоног төхөөрөмжөөр хангагдснаар эдийн шинжилгээний хариу гарах хугацаа богиносгох, эдийн дамжлагын алдаа гарах эрсдэл үгүй болсноор хавдар болон хавдарын урьтал …

Эмгэг судлалын тасгийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл төсөл Read More »

Вакуум хагалгааны өрөө төсөл

Төслийн нэр: Вакуум хагалгааны өрөө төсөл Төслийн байршил: Орхон аймаг , Баян-Өндөр сум, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв Мэдүүлэг гаргагч байгууллага: Эрүүл мэндийн газар Төслийн зорилго: Хөдөө орон нутагт өвдөг, түнхний хиймэл үе суулгах гэх мэт халдварын эрсдэлтэй нарийн мэс засал, мэс заслын үед халдварын аюулгүй байдлыг дээд зэргээр ханган улсын стандартанд нийцсэн вакуум мэс заслын …

Вакуум хагалгааны өрөө төсөл Read More »

Тархины харвалт, зүрхний шигдээс нэгжийг орон нутагт нэвтрүүлэх

Төслийн нэр: Тархины харвалт, зүрхний шигдээс нэгжийг орон нутагт нэвтрүүлэх Төслийн байршил: Орхон аймаг , Баян-Өндөр сум, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв Мэдүүлэг гаргагч байгууллага: Эрүүл мэндийн газар Төслийн зорилго: Орхон аймгийн хүн амын дунд тохиолдож буй тархины харвалт, зүрхний шигдээсийг эрт оношлох, эмчлэх, үр дүнтэй сэргээн засах, дахин харвахаас урьдчилан сэргийлэх, бүртгэх цогц тусламж үйлчилгээний …

Тархины харвалт, зүрхний шигдээс нэгжийг орон нутагт нэвтрүүлэх Read More »

Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн ажил

Төслийн нэр: “Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн ажил” төсөл Төслийн байршил: Орхон аймаг. Мэдүүлэг гаргагч байгууллага: Орхон аймгийн авто тээврийн төв Төслийн зорилго: Ухаалаг тээврийн системд тулгуурласан хотын доторх нийтийн тээврийг хөгжүүлж, тээврийн төрлүүдийн харилцан уялдааг хангасан, өрсөлдөх чадвар бүхий аюулгүй, ая тухтай, нийтийн тээврийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ Төслийн гол үйл ажиллагаа : Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт …

Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн ажил Read More »